Szanowni rodzice

Okresowe badania kręgosłupa przeprowadzane systematycznie w szkołach wykazują u Państwa dzieci obecność poważniejszych wad kręgosłupa, których leczenie powinno być prowadzone z wykorzystaniem najnowszych metod ćwiczeń rehabilitacyjnych. Obecnie w tego rodzaju terapii stosuje się tzw. ćwiczenia asymetryczne, indywidualnie dobrane do wady kręgosłupa każdego ucznia.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej zlokalizowany w szpitalu powiatowym w Mońkach od początku roku szkolnego 2011/2012 wprowadza nowatorski program terapii skrzywień bocznych kręgosłupa, który umożliwi Państwa dziecku uporanie się z problemem "krzywego" kręgosłupa. Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy są w stanie zapewnić właściwą pomoc.

Skrzywienie boczne kręgosłupa jest częstym schorzeniem, zwłaszcza dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania. Rozpowszechnienie tego rodzaju wady systematycznie zwiększa się, co jest związane między innymi z mniejszą aktywnością fizyczną uczniów. Opisywane schorzenie może prowadzić do poważnych powikłań, które ujawniają się w wieku dorastania i dorosłym. Skoliozy niewłaściwie leczone przeważnie ulegają pogłębieniu w okresie skoku wzrostowego, co może prowadzić do konieczności wykonania zabiegu operacyjnego. Pacjenci z w/w wadą czasem zgłaszają dolegliwości bólowe kręgosłupa. Schorzenie może także utrudniać właściwą pracę takich narządów jak serce i płuca.

Obecny system opieki medycznej zapewnia dzieciom właściwe wykrywanie wad postawy - uczniowie są systematycznie badani przez pielęgniarki i higienistki szkolne i kierowani, w razie stwierdzenia jakichkolwiek odchyleń od normy, do lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad konkretną szkołą. Aktualnie dzieci i młodzież ze zdiagnozowanymi niewielkimi wadami postawy mogą korzystać z ćwiczeń korekcyjnych, które odbywają się w szkole i są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Niestety tak zorganizowany system nie pozwala na udzielenie pomocy dziecku z poważniejszą wadą kręgosłupa. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje leczenia usprawniającego skrzywień bocznych kręgosłupa.

Dane epidemiologiczne z roku 2010 zebrane ze szkół powiatu monieckiego świadczą o średnio 10% rozpowszechnieniu skrzywień bocznych kręgosłupa, wymagających intensywnej rehabilitacji. Jest to liczba ok. 530 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Z kolei wady postawy, które mogą być leczone na zajęciach gimnastyki korekcyjnej są bardziej rozpowszechnione i dotyczą około 40-50% populacji dzieci i młodzieży. Z powyższych danych wynika potrzeba stworzenia systemu, dzięki któremu uczniowie ze skoliozą w powiecie monieckim mogliby korzystać z profesjonalnej opieki medycznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani leczeniem wady kręgosłupa swojego dziecka należy zgłosić się do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Mońkach (Mońki, Al. Niepodległości 9) celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terapii. Kolejnym krokiem będzie spotkanie z lekarzem specjalistą rehabilitacji, który zbada dziecko, określi wskazania do terapii i dobierze właściwe dla danego ucznia ćwiczenia usprawniające. Usprawnianie będzie prowadzone przez fizjoterapeutę. Proponujemy cotygodniowe 30-minutowe spotkania terapeutyczne prowadzone przez cały rok szkolny. Leczenie będzie prowadzone w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w szpitalu powiatowym w Mońkach oraz w razie potrzeby w wybranych placówkach szkolnych i medycznych.